Kurz 2
 Ověření znalostí
 Pravda nebo nepravda
 Mnohonásobná volba
 Krátké eseje
 Dlouhé eseje

True or False

Otázky ke zkoušce – Pravda nebo nepravda

  Ano     Ne

Zaklikni Ano nebo ne

1.

   

Dvojvaječná dvojčata sdílí jednu placentu.

2.

   

U žen, které již rodily, trvají fáze porodu déle.

3.

   

Spermie a vajíčka jsou přibližně stejně velká.

4.

   

Spermie mají jen jednu variantu (YY), vajíčka mají dvě varianty (XY, XX).

5.

   

O pohlaví dítěte se rozhoduje během nidace.

6.

   

Aby žena mohla otěhotnět, musí dosáhnout orgasmu.

7.

   

Termíny „kontrola porodnosti“ a „antikoncepce“ znamenají totéž.

8.

   

U mužských zárodků běžně sestupují varlata do šourku během posledních měsíců před narozením.

9.

   

Nepřítomnost menstruace je jistým důkazem o těhotenství.

10.

   

Rh faktor je přítomen v krvi většiny lidí.  

11.

   

V posledních třech měsících těhotenství je ženin pohlavní styk škodlivý pro zárodek.

12.

   

Neexistuje nic jako falešné těhotenství.

13.

   

Před 100 lety byl porod stejně bezpečný pro matku i dítě jako dnes.

14.

   

Lékaři většinou dělí proces porodu na dvě etapy.

15.

   

Žena může ve stejný den porodit tři děti z nichž dvě jsou identická dvojčata.

16.

   

Přetětí pupeční šňůry je pro dítě mírně bolestivé.

17.

   

Přetětí pupeční šňůry je pro matku mírně bolestivé.

18.

   

Děti se většinou rodí hlavičkou napřed.

19.

   

Je normální, pokud matka cítí sexuální vzrušení když se stará o dítě.

20.

   

V současnosti je více antikoncepčních metod pro ženy než pro muže.

21.

   

Pesar má jednu velikost pro všechny.

22.

   

Slovo toxemie se vztahuje k infekci ze znečištěných tampónů.

23.

   

Žena zažívá nauseu („ranní nevolnosti“) nejčastěji v posledním trimestru těhotenství.

24.

   

Nausea ("ranní nevolnost") je spolehlivým znakem těhotenství.

25.

   

Jeden druhotný spermatocyt se rozdělí a později vyvine do dvou spermií.

26.

   

Jeden sekundární oocyt se rozdělí a později vyvine do dvou vajíček.

27.

   

Růst zygoty do moruly se nazývá fragmentace.

28.

   

Proces narození jednovaječných dvojčat může začít pouze ve vaječnících.

29.

   

Lidské embryo nemá lidské rysy do druhého měsíce života.

30.

   

Zárodečná blána se roztrhne a je vypuzen ve třetí době porodní.

31.

   

U ženy, která rodí poprvé, trvá druhá doba porodní asi 2 hodiny.

32.

   

Všechny způsoby antikoncepce jsou stejně účinné.

33.

   

Všechny antikoncepční prostředky vyráběné pro ženy mohou bez komplikací používat všechny ženy.

34.

   

Potrat během posledních tří měsíců těhotenství se nazývá "stillbirth"

35.

   

Muž může produkovat spermie po celý život.

36.

   

Pojem "morula" se užívá pro oplodněné vajíčko před započetím procesu dělení.

37.

   

Lékaři z Hippokratovy školy prováděli potraty.

38.

   

Anthony Comstock přispěl k vývoji antikoncepčních pilulek.

39.

   

Frank Colton přispěl k vývoji antikoncepčních pilulek.

40.

   

Gumové kondomy byl k dispozici již v 18. století.

41.

   

Termínem „zygota“ se označuje rostoucí shluk buněk, který se zahnizďuje v děložní výstelce.

42.

   

Termín "zygota" znamená cervikální záklopku, která brání vstupu spermatu do vnitřku dělohy.

43.

   

Eklampsie je vzácná nemoc která se může rozvinout během těhotenství.

44.

   

První doba porodní obvykle trvá 2 hodiny.

45.

   

Druhá doba porodní obvykle trvá 4 hodiny.

46.

   

Termínem "breech presentation" se označuje poloha matky na porodním stole ve chvíli, kdy rodí.

47.

   

Po porodu se děloha zmenší opět na svoji původní velikost během 6 hodin.

48.

   

Před 100 lety žilo na Zemi méně než 2 miliardy lidí.

49.

   

Dnes žije na Zemi více než 6 miliard lidí.

50.

   

Dnes je na světě asi 1,5 miliardy žen ve věku, kdy mohou počít dítě.

51.

   

Hippokratova přísaha nebyla sepsána Hippokratem.

52.

   

V rozvinutých zemích je za rok více potratů než v zemích rozvojových

53.

   

Americká feministka Susan B. Anthony byla proti interrupcím.

54.

   

Termín "quickening" označuje nárůst pulsu během druhé doby porodní

55.

   

Největší část přírůstku váhy ženy v těhotenství tvoří růst placenty.

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost]  [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí] [Pravda nebo nepravda] [Mnohonásobná volba] [Krátké eseje] [Dlouhé eseje]