Kurz 2
 Zkouška
 Pravda nebo nepravda
 Mnohonásobná volba
 Krátké eseje
 Dlouhé eseje

Short Essays

Témata krátkých esejí

Vyberte si 6 témat a napište krátkou esej na každé z nich.
Maximální čas, jež máte k dispozici, jsou 3 hodiny.

 

I.

 1. Historie antikoncepce
 2. Historie potratu
 3. Kdy začíná lidský život?
 4. Hormonální antikoncepční metody
 5. „Přirozené“ a „umělé“ antikoncepční prostředky
 6. Pojednejte o Hippokratově přísaze
 7. Pojednejte o průkopnících moderních porodů a jejich přínosu
 8. Charakterizujte „Pro – život“ a „Pro – volbu“ postoje
 9. Pojednejte o různých příčinách neplodnosti
 10. Popište různé druhy mnohonásobného těhotenství

 

 

II.

 1. Pojednejte o různých příčinách neplodnosti
 2. Popište různé metody „umělého oplodnění“
 3. V 19. století: Kdo bránil šíření znalostí o antikoncepci a proč?
 4. Jaký je rozdíl mezi „přirozenou“ a „umělou“ antikoncepcí?
 5. Vyjmenujte a pojednejte o domnělých, pravděpodobných a spolehlivých známkách těhotenství?
 6. Vysvětlete termín „dětské blues“
 7. Pojednejte o roli Margarety Sangerové v historii antikoncepce
 8. Co to je Pearlův index?
 9. Pojednejte o roli Thomase Malthuse v historii myšlenek
 10. Vyjmenujte a pojednejte a třech možných problémech, jež se vztahují k těhotenství
   

 

 

III.

 1. Pojednejte o tématech vztahujících se ke snížení počtu obyvatel a rodin
 2. Uveďte stručnou historii kondomu
 3. Popište nejběžnější způsoby potratu
 4. Popište tři hlavní stadia početí
 5. Popište tři stadia porodu
 6. Pojednejte o výhodách a nevýhodách porodů v nemocnici a porodů doma
 7. Komentujte současný a budoucí růst světové populace
 8. Pojednejte o současných podmínkách vztahujících se k antikoncepci
 9. Pojednejte o neplánovaných, nežádoucích a nechtěných těhotenstvích
 10. Popiš některé z příčin toho, že se vyskytují nechtěná těhotenství

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí] [Pravda nebo nepravda] [Mnohonásobná volba] [Krátké eseje] [Dlouhé eseje]