Kurz 2
 Ověření znalostí
 Pravda nebo nepravda
 Mnohonásobná volba
 Krátké eseje
 Dlouhé eseje

Long Esays

Témata k dlouhým esejům

Napište esej na každé ze tří níže uvedených témat. Celkový čas: 3 hod.

I.

1. Pojednejte o tématu světového růstu populace
2. Pojednejte o významu moderní antikoncepce pro lidské sexuální chování
3. Pojednejte o roli náboženství v lidském rozmnožování a přístupech k antikoncepci

 

II.

1. Pojednejte o historickém vývoji, který vedl k moderním metodám porodů
2. Pojednejte o historickém vývoji, který vedl k moderním metodám potratů
3. Shrňte a zhodnoťte argumenty pro a proti legalitě potratů

 

III.

1. Pojednejte o roli třech významných postav v historii lidské kontroly reprodukce
2. Pojednejte o výhodách a nevýhodách současných antikoncepčních metod
3. Okomentujte historickou , přítomnou a možnou budoucí debatu o potratech mezi lidmi bojujícími za život a lidmi upřednostňujícími přírodní výběr („Pro-Life“ a „Pro- Choice“ pozice)
 

[Kurz 2] [Popis kurzu] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí] [Pravda nebo nepravda] [Mnohonásobná volba] [Krátké eseje] [Dlouhé eseje]