Kurz 2
 Zkouška
 Pravda nebo nepravda
 Mnohonásobná volba
 Krátké eseje
 Dlouhé eseje

Multiple Choice

Ověření znalostí: výběr z několika odpovědí
Zaklikněte správnou odpověď.
V některých případech je správná více než jedna odpověď.
 

1. Termín „mimoděložní těhotenství“ se vztahuje k:
    nepravému těhotenství
    abnormálně dlouhému těhotenství
    embryu, jež vyrůstá vně dělohy

2. Která z následujících fází není součástí procesu početí? 
    oplodnění
    fragmentace
    uhnízdění

3. Pesar brání početí tím, že
    zabraňuje pohybu vajíček skrze vejcovody
    zabraňuje průniku spermií do vaginy
    zabraňuje průniku spermií do dělohy

4. Pojem "plod se používá pro vyvíjejející se nenarozené dítě
    v prvních třech měsících po početí
    in the second three months after conception
ve druhých třech měsících po početí
    in the last six months before birth
v posledních šesti měsících před narozením

5. U prvorodiček trvá první doba porodní v průměru:
    16 hodin
    8 hodin
    4 hodin

6. Kolik procent těhotenstvích  končí spontánním potratem v prvních šesti měsících?
    cca 10 %
    cca 25%
    cca 50%

7. Oplozené vajíčko se ve druhém až třetím dnu svého vývoje nazývá:
    blastocysta
    zygota
    oocyt

8. Během svého života žena vyprodukuje následující počet vajíček:
    200
    400
    4000

9. Doba, po kterou může být zralé vajíčko oplozené spermií, je:
    jeden týden
    cca 72 hodin
    méně než 24 hodin

10. Kolik procent spermií - obsažených v ejakulátu - pronikne za optimálních podmínek do dělohy:
    25%
    10%
    1%

11. Po porodu žena vypudí z vagíny tzv. plodové obaly. Jsou zbytkem:
    Graafova folikulu
    pupeční šňůry
    placenty

12. Který z následujících znaků není opravdu spolehlivou známkou těhotenství:
    značné  zvětšení břicha
    opakovaně chybějící menstruace
    tlukot srdce plodu, který je slyšitelný stetoskopem

13. Moderní hnutí za vědomý (uvědomělý), snadnější porod je spojován s:
    Dr. F. Lemaitren
    Dr. G. Dick-Readem
    Dr. F. Leboyerem

14. Termín „episiotomie“znamená:
    těhotenství vně dělohy
    řez, který zabraňuje roztrhnutí vaginálního otvoru („nastřihnutí“)
    řez, který je dělán při císařském řezu

15. Lékaři dnes rozlišují následující druhy znaků, které jsou příznakem těhotenství:
    domnělé, pravděpodobné, spolehlivé
    pravděpodobné, spolehlivé, jisté
    podezřelé, domnělé, spolehlivé

16. Žena zpravidla porodí:
    280 dnů (40 týdnů) po prvním dnu její poslední menstruace
    280 dnů (40 týdnů) po první vynechané menstruaci
    280 dnů (40 týdnů) po pohlavním styku, při kterém došlo k otěhotnění

17. Mnoho žen zažívá po porodu období charakteristické:
    přívalem energie
    vzrůstající chutí na sex
    depresivní náladou

18. Termín „naléhání koncem pánevním“ znamená, že při porodu :
    se nejdříve objeví hlava dítěte
    se nejdříve objeví ruce dítěte
    se nejdříve objeví chodidla nebo hýždě dítěte

19. Vodnatá tekutina produkovaná matčiny ňadry těsně po porodu se nazývá:
    koloseum
    kolaterála
    kolostrum

20. Množství spermií v jednom ejakulátu je:
    plná čajová lžička
    plná polévková lžíce
    více než plná polévková lžíce

21. Mužské chromozomy jsou:
    v bičíku spermie
    v hlavičce spermie
    jak v bičíku, tak v hlavičce spermie

22. Po dobu plodných let mužská varlata produkují každý den následující počet spermií:
    několik tisíc
    několik statisíců
    několik miliónů

23. Po dobu plodných let ženské vaječníky každý měsíc produkují následující počet vajíček:

    100
    10
    1

24. Morula se vyvine v blastocystu za
    1 den
    3 dny
    1 týden

25. Proces nidace trvá cca:
    1 den
    3 dny
    1 týden

26. Moderní metody porodu vyvinul:
    Frédéric Leboyer
    Gregory Pincus
    Grantley Dick-Read

27. Antikoncepční pilulka byla vyvinuta díky výzkumům:
    Fernanda Lamaze
    Roberta Bradleyho
    Carla Djerassiho

28. Z celkového počtu vykonaných potratů na celém světě mají vyspělé země:
    cca 10%
    cca 20%
    cca 40%

29. Sledování (kontrolu) průběhu těhotenství obhajoval/a:
    Antonius van Leeuvenhoek
    Ignaz Semmelweis
    Margaret Sangerová

30. Právo k potratu obhajoval/a:
    John Rock
    Susan B. Anthonyová
    Helene Stöckerová

31. Živá spermie byla poprvé viděna pod mikroskopem
   v 17. století
   v 18. století
   v 19. století

32. „Grafenbergův kroužek“ je název pro:
   hormonální antikoncepci
   speciální antikoncepční membránu
   nitroděložní tělísko

33. Vrchní soud ve Spojených státech dal ženám právo potratu v roce:
   1923
   1953
   1973

34. Antikoncepční pilulka se stala ve Spojených státech celkově dostupnou ve:
   20. letech 20. století
   60. letech 20. století
   80. letech 20. století

35. Pearlův index měří:
   míru neúspěšnosti antikoncepčních metod
   míru neúspěšnosti umělého oplodnění
   míru úspěšnosti metod při léčbě neplodnosti

36. Kdo nebyl průkopníkem moderního porodu:
   Thomas Malthus
   Fernand Lamaze
   Anthony Comstock

37. Termín poporodní deprese se vztahuje k:
   trvalé depresi spojené s neplodností
   dočasné depresi po porodu
   dočasné depresi po potratu

38. Počet potratů na celém světě za jeden rok se pohybuje okolo:
   15 milionů
   25 milionů
   45 milionů

39. Termín „fertilizace in vitro“ znamená:
   oplodnění uvnitř vejcovodů
   oplodnění uvnitř dělohy
   oplodnění uvnitř skleněné nádoby

40. Který z následujících znaků lze považovat za spolehlivý pro potvrzení těhotenství:
   absence pravidelné menstruace
   nauzea (ranní nevolnost)
   tlukot srdce u plodu

41. Termín „Rh factor“ se vztahuje k:
   riziku rozvoje revmatické horečky během těhotenství
   míře úspěchu antikoncepčních „rytmických metod“
   antigenu obsaženém v krvi u většiny lidí
 
42. Plod může přežít předčasný porod po:
   4 měsících
   5 měsících
   6 měsících

43. U neasistované reprodukce musí být v ejakulátu (z 1 ejakulace) přítomen tento počet spermií:
   1 milion
   10 milionů
   200 milionů

44. Termín toxemie vyjadřuje:
   medicínskou proceduru využívanou při určování plodnosti
   nemoc v průběhu těhotenství
   látku obsaženou v antikoncepční pilulce

45. Počet těhotenství, které končí spontánním potratem je:
   10%
   15%
   25%

46. Staří Řekové mluví o tom, že v jejich kultuře jim ke snížení počtu obyvatel značně pomáhalo/a:
   infanticida (vraždění novorozeňat)
   vystavení novorozeňat přírodním živlům
   podporování homosexuality

47. Kolik procent plodných žen (v průměru), které mají pravidelný vaginální styk a neužívají antikoncepci, otěhotní do jednoho roku?
   55 %
   85%
   95%

48. Ignaz Semmelweis byl:
   biolog, který objevil lidské vajíčko
   lékař, který zdokonalil bezpečnost porodu
   biochemik, který přispěl k vývoji antikoncepční pilulky

49. Ihned po narození dítěte ňadra matky produkují:
   mléko
   malé množství krve, které matce signalizuje, že musí několik hodin počkat, než začne dítě kojit
   vodnatou látku, která pomáhá dítě imunizovat

50. Termín „episiotomie“ znamená:
   lékařský test, který stanovuje zdraví dítěte
   druh sterilizace
   řez, který ulehčuje porod dítěte (tzv. „nastřihnutí“)

51. Délka spermie je přibližně:
   jedna polovinu průměru spermie
   jedna třetinu průměru spermie
   rovná se průměru spermie

52. Ženské vaječníky produkují za normálních okolností tento počet zralých vajíček:
   10 za měsíc
   5 za měsíc
   1 za měsíc

53. Carl Ernst von Baer
   vyvinul jedno z nitroděložních tělísek
   objevil lidskou spermii
   objevil lidské vajíčko

54. Normální lidské těhotenství trvá přibližně:
   35 týdnů
   40 týdnů
   45 týdnů

55. Tři stádia početí jsou (popořadě):
   fertilizace, inseminace, implantace
   segmentace, fertilizace, implantace
   fertilizace, segmentace, implantace

56. Po porodu se děloha zmenší na svou původní velikost. Trvá to přibližně:
   6 dnů
   6 týdnů
   6 měsíců

58. Nastávající matka může cítit pohyby rostoucího dítěte uvnitř svého těla krátce po:

   8. týdnu těhotenství
   12. týdnu těhotenství
   16. týdnu těhotenství

59. Vědecký termín pro potenciální plodnost je:
   fertilita
   fekundita
   freedonie

60. Termín „gameta“ znamená:
   lékařský nástroj užívaný při umělém oplodnění
   oplozené vajíčko
   ženské nebo mužské reprodukční buňky (vajíčko a spermie)
 

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncpce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí] [Pravda nebo nepravda] [Mnohonásobná volba] [Krátké eseje] [Dlouhé eseje]