A szexuális viselkedés változatai

A szexuális viselkedés változatai

Mint láttuk, a szexuális viselkedés különböző irányokba fejlődhet szakaszosan. Velünk született, biológiai potenciálon alapul, s olyan kulturális hatások alakítják, amelyek koronként és területenként különböznek.Ne feledjük, hogy még a veleszületett tulajdonságok is különböznek mindenkinél, s még ugyanazon kultúrán belül is különbségek vannak: például a falusiak és a városiak szexuális értékrendje és lehetőségei között, a gazdagok és szegények, az öregek és fiatalok, a képzettek és képzetlenek, a hívők és hitetlenek között, de még a hasonló szociális háttérrel rendelkező családok között is. Továbbá, ma sok országban különböző etnikai csoportok vannak, vagy bevándorlók, akik őrzik saját hagyományaikat; így a helyzet még bonyolultabbá válik. Mindenesetre egyéni fejlődése során mindenki rengeteg szexuális szkripttel találkozik, amelyek közül ki kell választania a neki megfelelőt . A végleges választás egy interaktiv folyamat eredménye, amely az adott körülményektől függ, s ahogy ezek a körülmények egyénenként különböznek, éppúgy eltér az eredményük is.
Épp ezért nem meglepő, hogy az emberi szexuális viselkedés igen különböző lehet, s a szexuális igények egyénileg nagyon különbözhetnek. Sőt, ezek az igények néha olyan szokatlanok, hogy problematikussá válhatnak. Igaz ugyan, hogy minden társadalom tolerálja a szexuális viselkedés változatainak bizonyos fajtáit, s „normálisként” fogadja el a széles viselkedési színkép egy-egy szeletét. Ám a normális szexualitásnak nincs általánosan elfogadott meghatározása. A szociális körülményektől függően a szexuális viselkedés eltérő változatait tekinthetik divatosnak, érdekesnek vagy elfogadhatónak illetve rossznak és utálatosnak. Az utóbbiak akár büntetendők is lehetnek. Mindez a helytől és időtől függ.
Ebben a kurzusban lehetetlen az emberi szexuális viselkedés végtelen sok változatát vagy azok legtöbbjét ismertetni. Az ezekre adott, sokféle múltbeli vagy mai szociális reagálást sem tudjuk bemutatni. Bemutatunk viszont egy újabb trendet: Az utóbbi évtizedekben növekvő igény mutatkozott az egyetemes szexuális jogok iránt, s ennek eredményeként sok ország ma toleránsabban kezeli a szexuális változatokat. Ennek rövid dokumentálása és egy történelmi bevezetés után bemutatjuk a nem tipikus szexuális viselkedés legalább néhány ismertebb mintáját.

[6. Kurzus] [A kurzus leírása] [E kurzus használata] [Bevezetés] [Fejlodése] [Viselkedés alap-típusai] [Változatai] [Szexuális jogok] [Szexuális jogok, 2] [Szexuális jogok, 3] [Történelmi háttér] [Két példa] [Kisebbségek: Bevezetés] [Tiltott viselkedés] [További olvasmányok] [Ellenorzo kérdések]