Kurz 2
 Antikoncepce
 Komplexní pohled
 Historické poznámky
 Pohled veřejnosti
 Terminologie
 Požadavky na antikoncepci
 Morální dilema
 Teenageři
 
Metody antikoncepce

A Complex Issue

Antikoncepce

Komplexní pohled

maximální odhad

průměrný odhad

rozvojové země

rozvinuté země

Růst světové populace od r. 1750 do r. 2050 v miliardách. Zdroj: Population Reference Bureau (PRB), Worldatch Institute

Antikoncepce není pouze otázkou osobní volby ale i celospolečenským tématem. Existují např. mezinárodní organizace snažící se celosvětově zpřístupnit možnost antikoncepce. Na druhé straně je však mnoho mužů a žen, kteří si před důsledky antikoncepční revoluce zakrývají oči, případně se jich vážně obávají. Také se skutečně rozšiřuje znepokojení, že by univerzální přijetí antikoncepce mohlo vést k všeobecné promiskuitě a morálnímu úpadku. Zároveň si však stále více lidí se strachem uvědomuje nebezpečí přelidnění. Nepochybuje se nad tím, že by další nekontrolovaný populační růst vedl ke znásobení utrpení v mnoha částech světa. Většina předpokládaného populačního růstu je situována do nejchudších, nejméně rozvinutých oblastí světa, což zřejmě nastolí dramatický nárůst sociálních a politických problémů. V pojetí světa jako „globální vesnice“ budou mít tyto problémy dopad také na rozvinuté země, a proto se naše společná budoucnost jeví spíše bezútěšně dokud nedojde v této oblasti k nastolení změn.

Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Počátek] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Komplexní pohled] [Metody antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]