Kurz 2
 
Antikoncepce
 Složité téma
 Antikoncepcní metody
 
Prirodní ci umelé?
 S asistencí
 Bez asistence
 
Metody pro muže
 Metody pro ženy
 Metody pro obe pohlaví
 
Budoucí metody
 
Úspech a selhání

Methods of Contraception

Antikoncepce

Antikoncepcní metody

Ackoliv se ruzné antikoncepcní metody liší co do efektivity a sofistikovanosti, je princip samotné antikoncepce velmi jednoduchý. Jak už bylo popsáno v minulé sekci, zahrnuje proces pocetí oplodnení vajícka spermií uvnitr jednoho z vejcovodu, následné delení nove vzniklé bunky a prípadné zahnízdení roustoucího shluku bunek do deložní sliznice, címž zacíná samotné tehotenství. Z toho vyplývá, že snaha vyhnout se tehotenství, neboli antikoncepce, musí zahrnovat narušení tohoto procesu zabránením budto ovulace, oplodnení, nebo zahnízdení. Toto narušení muže nastat ruznými zpusoby:

1. Zabránením uvolnení vajícka z vajecníku ("pilulka", náplast, kroužek, implantáty,    injekce).
2. Zabránením pruchodu vajícka vejcovodem (okluze vejcovodu).
3. Zabránením pruniku spermií do ejakulátu (vasektomie).
4. Vyhnutím se koitu v dobe kdy je vajícko pripraveno k oplodnení (kalendár).
5. Zabránením vniku spermií do pochvy (koitus interruptus, kondom).
6. Zabránením pruniku spermií deložním hrdlem (spermicidy, pesar, cervikální kloboucek).
7. Zabránením zahnízdení vajícka (nitrodeložní telíska?, post-koitální antikoncepce).

[Kurz 2] [Popis] [Návod k použití] [Úvod] [Pocetí] [Tehotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Složité téma] [Antikoncepcní metody] [Potrat] [Další ctení] [Overení znalostí]