Growing Up Sexually

 

TOBELORESE (Tobelo, North Maluku, Indonesia)

 

IndexIndonesiaTobelorese

 


 


 

 

Hueting (1921:p305)[1] argues that “[…] de manier, waarop men met de kinderen speelt, niet naar onzen smaak [is], men houdt een jongetje b.v.b heel kalm zoet, door met zijn geslachtdelen te spelen!” [2][ital. in orig.]. Nudity is continued until the (variable) age the child begins to feel ashamed. “Het maagd worden der meisjes wordt wel niet feestelijk gevierd, maar het gaat ook niet onopgemerkt voorbij. Volgens sommigen onderwijst de moeder haar, in wat zij weten moet omtrent het sexueele, en waarschuwt haar voor vertrouwelijken omgang met het andere geslacht”[3](p307). She is appointed a separate bedroom, where she can receive boys; this need not result in marriage. Boys delay marriage, which would contribute to the not seldom occurring “tegennatuurlijke ontucht” [unnatural vice], or so it is said. The boys would later suffer from looking awful due to its practice (p308).

 

 

 


 

 

 

Janssen, D. F., Growing Up Sexually. VolumeI. World Reference Atlas. 0.2 ed. 2004. Berlin: Magnus Hirschfeld Archive for Sexology

Last revised: Sept 2004

 [1] Hueting, A. (1921) De Tobeloreezen in hun denken en doen (eerste gedeelte), Bijdragen Taal-, Land-, & Volkenk Nederlansch-Indie [Holland] 77:217-357

[2] “The way the child is played with [is] beyond our [Dutch] taste, a boy, for instance, is kept calm by toying with his genitals!” [DJ]

[3] “The arrival of maidenhood is not celebrated, but it doesn’t pass over unrecognised either. According to some, the mother instructs the girl in what is to be known of things sexual, and warns her for intimate association with the opposite sex” [DJ].