Growing Up Sexually

 

SULANESE (Maluku, Indonesia)

 

IndexIndonesiaSula Island, Sulanese

 


 


 

Riedel (1885:p395)[1]:

 

“Op deze eilanden worden de huwelijken, bakai, gesloten zonder op den leeftijd der betrokkenen te letten. Alleen is het bobosiof verboden, wanneer de jongelingen voordat zij mataveu zijn, - of haar op den pubes hebben, zich copuleeren. De meisjes kunnen evenwel vóór het intreden der menses, sambasaa, de conjunctio venerea uitoefenen. Het geslachtsverkeer is voor beiden vrij en overlet, mits dit slechts zonder in ‘t oog te vallen geschiedt”[2].

 

Boys and girls are circumcised (p404).

 

 

 


 

 

 

Janssen, D. F., Growing Up Sexually. VolumeI. World Reference Atlas. 0.2 ed. 2004. Berlin: Magnus Hirschfeld Archive for Sexology

Last revised: Sept 2004

 [1] Riedel, J. G. F. (1885) De Sulaneezen, hunne gebruiken bij huwelijken, geboorte en bij het mutileeren des lichaams, Bijdragen Taal-, Land-, & Volkenk Nederlansch-Indie [Holland] 10:394-405

[2] “On these [Sula] islands marriages, bakai, are arranged without a reference to the ages of those involved. Bobosiof, however, are forbidden to copulate, when not yet mataveu, pubescent. Girls can nevertheless practice the conjunctio venerea before the onset of menstruation, or sambasaa. Sexual intercourse is free and unchecked for both [sexes], lest this it does not draw the attraction of the eye” [DJ].