ENGANOISLAND(Indonesia)

 

IndexIndonesiaEnganoIsland


Walland (1864:p103-4, 105, as cited by Ronhaar)[1] states that sexual intercourse before marriageable age is free. Thus: “De omgang der beide geslachten onderling in zeer vrij. Voordat het meisje den huwbaren staat bereikt, heeft zij gewoonlijk reeds omgang met mannen gehad, waarin men geene schande, noch iets strafbaars ziet. […] De vroegtijdige vermenging der geslachten is waarschijnlijk oorzaak der zoo algemeene onvruchtbaarheid van de vrouwen […]”[2].

 


 

 

 

Janssen, D. F., Growing Up Sexually. VolumeI. World Reference Atlas. 0.2 ed. 2004. Berlin: Magnus Hirschfeld Archive for Sexology

Last revised: Sept 2004

 [1] Walland, J. (1864) Het Eiland Engano, Tijdschr v Ind Taal, Land & Volkenk [Dutch] 14:93-124; Ronhaar, J. H. (1931) Woman in Primitive Motherright Societies. Groningen, The Netherlands: Wolters / London: D. Nutt, p332

[2] “The social intercourse between the sexes is marked by a considerable freedom. Prenuptially, the girl commonly has had intercourse with men, which is regarded shameful nor a object for retribution. […] The premature mixing of the sexes is the probably cause of the universal infertility of women” [DJ].