Growing Up Sexually

 

ADJEH (Sumatra, Indonesia)

 

IndexIndonesiaAtjeh, Adjeh 

 


 


 

The sedaticustom has been discussed. The Atjeh practised child marriage (Jacobs, 1894, I:p74-5; Van Praag). At a very early age, mixed play is forbidden (ibid., p223). “Onanism has to be frequent in children of both sexes”. Older girls use a dildo made of wax (mĕdilin-dilin), and girlhood tribadism would not be rare (p210-1; cf. 1883:p134-5). Spinner (1931:198)[1] noted: “Bei den Atjehs auf Sumatra werden die Kinder sehr früh verheiratet und beisammen gelassen. Da sie noch nicht koitieren können, befriedigen sie sich gegenseitig durch Ipsation bzw. Masturbation.”. The same case was attributed to Jacobs in Ploß and Bartels (p274-8)[2]. This was also noted by Metschnikoff[3]: “Die Gatten schlafen zusammen, indem sie Versuche zum Coitus machen, bis es ihn gelingt, ihn wirklich zu vollziehen”. And, lastly, by Van Praag, citing Jacob:

 

“Laat ons thans overgaan tot een korte beschrijving van het intieme leven van het jonge paartje, waarbij we dan natuurlijk niet mogen vergeten, dan het vrouwtje in den regel nog kind is en dus nog absoluut niet geschikt voor normalen omgang. Zij heeft soms zelfs nauwelijks haar tanden gewisseld. En ook van menstruatie is in den regel nog geen sprake geweest. Aangezien haar man ook slechts enkele jaren ouder is dan zij zelf, maakt de immisio penis plaats voor wederzijdse masturbatie. Eenige jongelingen gaan echter al op vroegtijdigen leeftijd tot de eigenlijke handeling over; ze gebruiken daarbij veel geweld, waardoor niet zelden verwondingen ontstaan. Het arme kind beklaagt zich dan in den volgenden dag natuurlijk bij de moeder. […] Zoodra de eerste immisio penis heeft plaats gehad ontvangt ze van haar man een buikband van goud of zilver alsmede een geschenk van geld”[4] (p18-9).

 

The Atjeh believed that menarche was hastened by marital consummation. Jacobs (1894, I:p209) stated that on Atjeh it was commonly known that menstruation occurs earlier the earlier she is married and thus has had sexual intercourse”[5] (cf. Toradja). Jongejans ([1939])[6], however, could only report that coitus would be delayed until puberty (p88). Jongejans states that at age ten, the Atjeh girl is nuptial and is segregated from all amusements; she is excused from working at the sawah, “the preferred spots for amourettes […]. The boys are more free and search their bons plaisirs at an early date, even with older women” (p108-9).

 

 

 


 

 

 

Janssen, D. F., Growing Up Sexually. VolumeI. World Reference Atlas. 0.2 ed. 2004. Berlin: Magnus Hirschfeld Archive for Sexology

Last revised: Sept 2004

 [1] Spinner, J. R. (1931) Die Jungfernschaft: Die Virginität und Defloration als Kulturproblem. Leipzig [etc.]: Verlag für Sexualwissenschaft

[2]Die Frau […]

[3] Metschnikoff, E. ([1910]) Studien über die Natur des Menschen. Leipzig: Von Veit & Co., p117-8

[4] “Let us next proceed with a short description of the intimate life of the young couple. In doing so, one should not forget the female in general is still a girl and thus incapable of normal intercourse. At times she has barely lost her primary teeth. Menstruation, too, has not commonly occurred yet. Given the fact that her husband, likewise, is only a few years her senior, mutual masturbation takes the place of penile penetration. Some youths, however, proceed to the proper practice at an early age; they thus use a high degree of force, and vulneration is no infrequent an occurrence. Of course, the poor child complains to her mother the next day. […] As soon as the first penetration has been effected, she receives a waist belt made of gold or silver together with a monetary offerance” [DJ].

[5]Op.cit. “Het is op Atjeh van algemeene bekendheid, dat de menstruatie zooveel vroeger intreedt, naarmate het kind eerder gehuwd is en dus geschlachtelijke gemeenschap heeft gehad”.

[6] Jongejans, J. ([1939]) Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu. Baarn [Holland]: Hollandia