Kurz 1
 1. Vzrušení
 Vagina
 
Tumescence
 Efekt napínání stanu
 Pysky
 Děloha atd.

The Vagina

Sexuální reakce - Ženská reakce

Reakční cyklus: Pozorovaný vzorec, nikoli norma

1. Vzrušenie

Vagina
Narastajúve sexuále vzrušenie spôsobuje dve hlavné zmeny vo vagíne:

1. Zvýšenie prekrvenia – opuchnutie (tumescence)
2. Rozšírenie vnútorných dvoch tretín vaginálneho súdku  - efekt stavenie stanu (tenting effect).

[Kurz 1] [1. Vzrušení] [Vagina] [Tumescence] [Efekt napínání stanu] [Pysky] [Děloha atd.]